Sport- en spelpark

De gemeenteraad van Geel heeft het BPA Sport- en Spelpark St.-Dimpna definitief goedgekeurd. Tijdens het openbaar onderzoek werden 9 bezwaarschriften ingediend. De Gecoro heeft die bezwaren weerlegd. Er waren vooral bezwaren over de bufferzone, maar die is volgens experts groot genoeg.