Rioleringswerken

De gemeenteraad van Geel heeft wegen- en rioleringswerken goedgekeurd in de private verkaveling Logen, Galven en Scherpendries. De verkavelaar zal die werken zelf financieren. De kosten worden geraamd op 500.000 euro. Deze opdracht zal worden gegund bij beperkte offerteaanvraag.