Fair Trade gemeente

Een kerngroep van verschillende organisaties die van Geel een Fair TradeGemeente willen maken, bestaat 1 jaar. De aangesloten verenigingen willen zoveel mogelijk Gelenaars aansporen gebruik te maken van producten, die tot stand zijn gekomen via een eerlijke handel. Zo zal de stad Geel eerlijke producten verspreiden over meerdere stadsdiensten, zoals de bib.