LaakdalMeerhout

Toelage voor De sprong vzw

De stad Geel geeft voor 2006 een toelage van 34.320 euro aan vzw De Sprong. De Sprong is een project rond de uitbouw van de lokale diensteconomie. De werknemers van de vzw doen groenonderhoud in Geel, Laakdal en Meerhout, los van de groendiensten.