Eénrichting Nieuwstraat

Op initiatief van VLD-Geel is in de Nieuwstraat een petitie gestart tegen het eenrichtingsverkeer. Momenteel geldt er een tijdelijke eenrichtingsregeling en de stad wil die binnenkort evalueren. De VLD ziet een definitieve invoering niet zitten en legde daarom een petitie in de winkels. Burgemeester Frans Peeters stelt dat er hoegenaamd geen beslissing tot eenrichtingsverkeer genomen is. Het schepencollege wenst enkel bijkomende tellingen te doen in de Nieuwstraat en de naburige straten. Hiervoor wordt de huidige situatie tijdelijk behouden. Nadat de cijfers bekend zijn zal het stadsbestuur de resultaten bespreken met de inwoners en handelaars van de Nieuwstraat.