Restauratie Van Disselhuis

Het stadsbestuur van Geel maakt in 2006 werk van een gedeeltelijke renovatie van het Van Disselhuis in de Stationsstraat. Het gebouw staat momenteel onder beheer van de stedelijke muziekacademie en wordt als waardevol monument beschouwd. In 2005 werd reeds gewerkt aan de verwarming en de elektrische voorzieningen van het gebouw. Dit jaar moet de hal een nieuwe vloer krijgen en wordt het ganse gebouw opnieuw geschilderd. Ook aan de verlichting en de toiletten wordt gewerkt.