15 Minuten gratis

Het Geelse schepencollege keurde principieel het plan goed om 15 minuten gratis parkeren in te voeren in de zones waar betalend parkeren geldt. De gedoogtijd wordt hierdoor verlengd van 5 naar 15 minuten. Dit kwartiertje moet de Gelenaars de kans geven gratis te parkeren voor een korte boodschap.