Meer parkeerplaatsen station

Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad van Geel de aankoop goed van ongeveer 53 are grond achter het ACW-gebouw en het gezondheidscentrum aan de Stationsstraat. De Stad Geel wil hier een 120-tal extra parkeerplaatsen creëren omdat aan het station er een tekort is. De voorbereidende werken zijn ondertussen bijna afgerond. Een aannemer voor de resterende werken moet nog aangeduid worden in de volgende gemeenteraad maar de plannen liggen alvast klaar. In de zomer van dit jaar moeten de werken afgerond zijn.