Nieuwe kleuterschool Larum

Het stadsbestuur van Geel plant de bouw van een nieuwe kleuterschool in Larum. Fase 1 gaat wellicht in april van start. De fase omvat 5 kleuterklasjes, 1 klasje voor naschoolse kinderopvang, een overdekte speelplaats, een sanitair blok en een buitenspeelruimte. Kosten worden geraamd op bijna 1,5 miljoen euro. Op de gemeenteraad van maandag werd ook een 2de fase van de nieuwe basisschool behandeld. Het gaat om de bouw van een refter, turnzaal, ruimtes voor de directeur en de administratie en leraarskamer en mediatheek . Daarnaast omvat de 2de fase 6 grote klaslokalen, een atelier en 4 kleine leslokalen. De kosten worden geraamd op ruim 3,5 miljoen euro.