Kwartier gratis parkeren

Het schepencollege van Geel wil een gratis kwartier parkeren in de betalende zones invoeren. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld snel een brood kopen, zonder onnodig parkeergeld te moeten betalen. Het schepencollege legt het voorstel op 8 mei ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het zou dan op 1 juni van kracht worden.