Toegankelijkheid bos

Geel tekent een toegankelijkheidsreglement uit voor het Amocobos op de grens tussen Geel en Eindhout. Het reglement moet de zachte recreatie in deze groene buffer in goede banen leiden. Het Amocobos heeft 1 pad voor wandelaars en recreatieve fietsers. Dit pad is echter verboden voor mountainbikers en ruiters.