Bedorven conserveren opgeruimd door OVAM

OVAM start donderdag met het opruimen van afval op een bedrijfsterrein aan de Fransebaan in Geel. Het gaat om een stort van zo´n 150 ton conservenblikken met verdorven voedingsproducten. Die zijn aan het lekken en daardoor dreigt er geurhinder. Het afval is afkomstig van het failliete bedrijf Verschueren Recycling uit Geel.