DT-fout in Ten Aard

Sinds kort staat er in Geel-Ten Aard een nieuw bord dat het begin van de bebouwde kom moet aanduiden. Hierop staat de dorpsnaam echter foutief vermeldt, met achteraan een ´t´ in plaats van een ´d´. Ook in 1999 werd deze fout reeds gemaakt, toen werd de laatste letter overplakt.