Holven niet akkoord met doortrekken Ring

De buurtbewoners van Geel-Holven hebben op een infovergadering hun ongenoegen geuit tegen het doortrekken van de Geelse ring door hun woonbuurt. De ring zou vanaf Kievermont verder doorgetrokken worden. Voor de vergadering overhandigden ze het stadsbestuur een petitie tegen het sluipverkeer in hun buurt. Het waren vooral de buurtbewoners van de Katersberg en de Retiebaan die een mogelijke ringweg vrezen. Hoe de plannen voor de nieuwe weg er zullen uitzien is trouwens nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het ook om een verbinding tussen de Retiebaan en de nog aan te leggen noordzuidverbindng.