Nieuwe beschermde monumenten

Het provinciebestuur wil een aantal kostbare monumenten uit Geel het statuut van beschermd monument geven. De monumenten hebben volgens de provincie historische, artistieke of sociaal-culturele waarde. In Geel gaat het onder meer om de Hezeschranshoeve uit 1744 en 2 huizen in de Stationsstraat, waaronder het Van Disselhuis (foto). Ook het grafmonument van baron Karel Coppens in Geel-Ten Aard wordt een beschermd monument.