Werken stilgelegd

De stad Geel heeft woensdag in de Badstraat het kappen van bomen laten stilleggen. Dat gebeurde na een aangetekend schrijven van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Die klaagt aan dat de eigenaars niet over een kapvergunning beschikken. Het gaat hier vooral om een administratieve affaire.