Eerste steen voor nieuwe school Larum

In en rond de stedelijke basisschool van Geel-Larum wordt de volgende jaren gewerkt aan de bouw van nieuwe kleuterklassen. Nadat de kleinsten in het nieuw zitten, staan ook de lagere schoolklassen, de refter en de turnzaal op het programma. De kleuters zouden vanaf 2007 de nieuwe klassen in gebruik kunnen nemen, op dat moment wordt gestart met de lagere school. De totale kostprijs wordt geraamd op ruim 4,3 miljoen Euro. De eerste steenlegging vindt plaats op 23 juni om 15 uur.