Nieuw verkeersbord Voetweg 51

Het stadsbestuur van Geel wil een verkeersverbod invoeren op de buurtweg-voetweg 51. Die weg ligt namelijk in het natuurgebied De Wielewaal, waardoor de stad het verkeer er wil weren. Het nieuwe politieregelement moet nog wel door de hogere overheden worden bekrachtigd.