Stad zoekt jobstudent voor hangjongeren

Geel gaat op zoek naar een jobstudent die zich in juli en augustus moet bezighouden met hangjongeren. Daarmee wil het stadsbestuur overlast voorkomen tijdens de vakantie in buurten, waar veel jongeren rondhangen. Overlast wordt in de toekomst ook met een administratieve boete bestraft.