Poort Busser moet open blijven

De rechtbank in eerste aanleg oordeelde dat de poort, die de eigenaar van de gronden aan Busser in Geel plaatste, open moet blijven. De eigenaar plaatste enige tijd geleden een poort op de servitudeweg waardoor de bewoners van de straat geen rechtstreekse toegang meer hadden tot de Molseweg. Voor elke vastgestelde inbreuk zal de eigenaar een dwangsom van € 50 moeten betalen. In september buigt ook de vrederechter zich over deze zaak. Het stadsbestuur van Geel zal dan vragen om over te gaan tot afbraak van de hele constructie van de poort. (foto: JK)