Noord-Zuidverbinding krijgt positief advies

Het Geelse schepencollege geeft een positief advies over de startnota van het dossier van de langverwachte noord-zuidverbinding. Dit betekent dat Geel de voorkeur geeft aan het basistracé, de route die in het gewestplan voorzien is als reserveringsstrook. Verder geeft het college de voorkeur aan een brug voor alle verkeer ter hoogte van de Roerdompstraat gekoppeld aan een onderdoorgang ter hoogte van de kanaaldijk. Voor de aansluiting van de nieuwe N19 op de R14 verkiest het schepencollege de rechtstreekse aansluiting van Gooreind op het kruispunt aan de buitenzijde van de Ring. Hier zou ook een onderdoorgang komen voor fiets- en eventueel landbouwverkeer.