Sanering tankstation

De sanering van het voormalig tankstation en brandstoffendepot ter hoogte van Geelseweg nr. 93 zal eind oktober gestart worden. De werken omvatten het ontgraven van de verontreinigde grond met bijhorende grondwaterbemaling en -sanering. Nadien kan het perceel dan een andere bestemming krijgen.