Toekomstplan Oudere Gelenaren

De Geelse seniorenraad heeft het Toekomstplan Oudere Gelenaren voorgesteld, waarin 9 beleidsthema´s zijn vastgesteld. Ook komen enkele aandachtspunten per thema aan bod die de komende jaren belangrijk zijn. Zo gaat veel aandacht naar de thema´s wonen, zorg en mobiliteit/veiligheid. Aan de hand van die punten kan de seniorenraad met stadsbestuur en OCMW concrete voorstellen uitwerken.