Geel

Weer email voor stadsdiensten

De mailserver van de Geelse stadsdiensten, politie, OCMW en cultuurcentrum de Werft is terug hersteld. Wegens technische problemen konden tussen 14 en 20 september geen mails gelezen of verstuurd worden. De meeste externe mails zijn echter wel in het systeem aangekomen en worden momenteel nog behandeld, zij het met enige vertraging.