Sociale bewoners-congres

De Vereniging Inwoners Van Sociale woningen houdt zaterdag 21 oktober in Geel het Bewonerscongres ´Sociale huurders willen betrokken worden´. Vivas groepeert huurdersgroepen uit heel Vlaanderen. Met het congres wil Vivas concrete voorstellen doen naar participatie van bewoners-huurders bij het lokale woonbeleid van sociale huisvestingsmaatschappijen.