Bevoegdheden schepencollege

Dinsdagavond verdeelde het nieuwe Geelse schepencollege de bevoegdheden voor de volgende zes jaar. De namen waren al langer gekend. Aangezien er drie nieuwe schepenen hun intrede doen, zijn er wel een aantal verschuivingen in samenstelling van de portefeuilles. Frans Peeters (foto) blijft als burgemeester bevoegd voor algemeen beleid en maatschappelijke veiligheid. Hij neemt er informatie en communicatie en PR bij. De belangrijkste bevoegdheid van huidig schepen Vic Peeters, openbare werken, gaat naar Dirk Lievens die verder ook mobiliteit, platteland en ICT voor zijn rekening neemt. Jos Sannen blijft de volgende drie jaar (tot zijn vervanging) bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting en monumenten en landschappen. Ria Caers behoudt haar bevoegdheid voor sociale zaken, senioren en ontwikkelingssamenwerking maar ruilt financiën voor personeel. Ze krijgt er ook diversiteit en gelijke kansen bij. Nadine Laeremans neemt na haar ervaring met GheelaMania en de Kerstmarkt de bevoegdheden toerisme, stadsanimatie, internationale samenwerking en cultuur over van Luc Stevens. Griet Smaers wordt schepen van economie en tewerkstelling, integrale kwaliteitszorg en financiën. Christel Jackers krijgt sport, burgerzaken en preventie op haar werkblad en Tom Vervoort blijft op jeugd en onderwijs en krijgt er patrimonium bij.