Brochures voor de jeugd

De Geelse jeugddienst De Bogaard heeft drie nieuwe brochures ter beschikking voor de jeugd. De drie brochures voor de 10 tot 12-jarigen, de 12 tot 15-jarigen en de +15-jarigen zijn een werkstuk van de Vlaamse Gemeenschap. In de brochures staat informatie over verliefdheid, alleen wonen, alcoholpops, repetitieruimen, enz. De folders zijn verkijgbaar bij de jeugddienst De Boogaard, of bij het JAC, Diestseweg 135 te Geel.