Diftar vanaf 1 juli

In de helft van 2007 starten de gemeente Geel en de IOK de afvalinzameling via het Diftar-systeem. Dit betekent dat de vervuiler betaalt volgens de gewogen hoeveelheden. De Gelenaars krijgen dan ook een nieuwe container die uitgerust is met een chip. Het stadsbestuur voert de 60/40-regeling in. Dat betekent dat de gezinnen 60 % en de stad 40 % van de afvalophaling betaalt. Het stadsbestuur geeft ook premies aan gezinnen en aan patiënten met incontinentie.