Mega Sylvester Night in AXION

Omwille van een negatief advies van de brandweek kan de oudejaarsfuif Mega Sylvester Night niet plaatsvinden aan het Leunenstadion. De fuif gaat echter wel door in sportcentrum Axion aan het Zwaarvoerdersspoor in Geel. Alle fuifgangers worden daar dus verwacht.