Nieuwe bedrijvenzone

Op vraag van de gemeente Olen neemt IOK de ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein Portaal Lammerdries op zich. Het gaat om een voormalig militair terrein van ruim 5 ha. IOK start de onteigeningsprocedure om het terrein over te nemen. Het leger moet wel nog het terrein saneren. Wellicht wordt de bedrijvenzone binnen 2 jaar gerealiseerd.