Weer bereikbaar via email

Het stadsbestuur van Geel is weer bereikbaar via e-mail. Door de crash van een server waren alle e-mailadressen van de stadsdiensten tussen 5 en 8 december tijdelijk buiten dienst. Wie toen een mail stuurde, kan die dus best nog eens opnieuw sturen. De stad plant intussen maatregelen om dergelijke pannes in de toekomst te vermijden.