Bijkomende verkeerslichten

Het Vlaams Gewest gaat dit jaar nog twee bijkomende verkeerslichten plaatsen op de Antwerpseweg in Geel. Die verkeerslichten komen op de kruispuntenmet Klaverwei en met de Kremer-Meeuwstraat.