Super melkkoe

De zwartbonte koe Feltonca van het melkveebedrijf van Marcel Heylen aan Larumsgoor in Geel-Larum heeft al meer dan 100.000 kg melk gegeven. Dat is een opmerkelijke prestatie want gemiddeld geeft een koe zo´n 25.000 kg melk in haar leven. De moeder van Feltonca haalde in 2002 trouwens ook de magische kaap van 100.000 kg melk.