Enquete naar inkomens en levensomstandigheden

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie organiseert van 1 april tot en met 30 juni in Geel een enquête naar de inkomens en levensomstandigheden. Daarom zullen interviews afgenomen worden bij een aantal huishoudens. De betrokken gezinnen werden hiervan reeds op de hoogte gebracht. De huishoudens nemen vrijwillig deel aan de enquête en krijgen een belastingvrije vergoeding van 30 euro.