Bijzitters gezocht

Het stadsbestuur van Geel doet een oproep om vrijwillige bijzitters te vinden voor de verkiezingen van 10 juni. Het samenstellen van kiesteams verliep in het verleden soms moeizaam. Daarom wil men personen bereiken die interesse hebben om het kiesgebeuren van dichtbij mee te maken. Als bijzitter sta je tussen 7u en 15u ondermeer in voor het aannemen en terugbezorgen van identiteitskaarten, aantekeningen maken in de kiezerslijst en oproepingskaarten afstempelen. Als bijzitter ontvang je een kleine vergoeding, koffiekoeken, koude schotel en drank. Meer info en informatie kan je verkrijgen bij de dienst bevolking van de Stad Geel.