Diftar voor grof vuil

IOK Afvalbeheer wil de Kempense gemeenten de mogelijkheid bieden om het Diftar-systeem ook toe te passen bij de inzameling van grof vuil. Bij Diftar wordt de hoeveelheid afval gewogen en wordt op basis daarvan het tarief bepaald. Momenteel is het systeem al voor restafval en GFT van toepassing in 7 Kempense gemeenten. 11 andere gemeenten, waaronder Geel, schakelen binnenkort over.