Mobiliteitsplan wordt herbekeken

Met het oog op nieuwe verkeersstituaties zoals de noord-zuidverbinding en het Masterplan Geel-centrum, zal de stad Geel een beroep doen op een studiebureau om het mobiliteitsplan van de te herbekijken. Het huidige mobiliteitsplan werd opgesteld in 2000 en wordt jaarlijks geëvalueerd. De grote verkeersaanpassingen in de toekomst maken een volledige herziening noodzakelijk. Om de studie te bekostigen zal de stad een beroep doen op de Vlaamse overheid. De kostprijs hiervan kan oplopen tot 75.000 Euro.