Parkeerkaart medische beroepen

De stad Geel bekijkt of het een speciale parkeerkaart kan invoeren voor medische beroepen. Deze kaart zou er voor zorgen dat artsen en hulpverleners gratis kunnen parkeren tijdens een huisbezoek. De stad wil nagaan of het systeem ook naar de buurgemeenten kan uitgebreid worden, maar dit moet nog besproken worden.