Diftar in aantocht

Vanaf 1 juli wordt in Geel het restafval en GFT-afval gewogen bij ophaling. Intercommunale IOK start binnenkort met de verdeling van nieuwe grijze restafvalcontainers met chip. Bewoners die ook hun afval willen meegeven, krijgen een chip op de groene container die ze al gebruiken.