Subsidies cultuurprojecten

Geelse organisaties en verenigingen die een uitzonderlijk kunst- of cultuurproject op touw zetten, kunnen bij het stadsbestuur een subsidie aanvragen. Het project moet wel aan een reeks voorwaarden voldoen. Aanvragen voor projecten die georganiseerd worden tussen september 2007 en augustus 2008 moeten voor 1 juli ingediend worden. Voor meer info kan je terecht bij de cultuurdienst van Geel.