Verkaveling Violetstraat

Voor het uitvoeren van wegen- en rioleringwerken in de private verkaveling aan de Violetstraat in Geel werden lastvoorwaarden opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Het project kost 160.000 euro. De kosten worden volledig gedragen door de verkavelaar. Nadien wordt de weg overgedragen aan het stadsbestuur.