Werken aan Ring

De geplande werken aan 3 kruispunten op de Geelse Ring zullen gelijktijdig verlopen. Het gaat om de kruispunten met Larum, Kleinhoefstraat en Poiel. Door de werken gelijk uit te voeren, duurt de hinder korter. Volgens planning zouden ze op 21 mei moeten starten. Er zijn 120 werkdagen voorzien.