Boetes 2006

De Politie van Geel maakte enkele cijfers bekend over de uitgeschreven boetes in 2006. Een kwart van de verkeersboetes die vorig jaar in de politiezone Geel werden uitgeschreven hebben te maken met foutief parkeren. Elf procent van de geverbaliseerde bestuurders hadden te diep in het glas gekeken. Nog eens tien procent handelde over het ontbreken van een keuringsbewijs.