Gelenaars hebben aandacht voor wonen en natuur

Gelenaars vinden betaalbare woningen een belangrijk beleidspunt. En ook voor senioren moeten er alternatieve woonvormen komen. Dat blijkt uit een enquete bij zo´n 700 Gelenaars. Daarnaast ligt de Geelse natuur en de gezondheidszorg na aan het hart van de inwoners. Met de bevraging wilde de Stad Geel de opmaak van het strategisch beleidsplan voorbereiden.