Pieter Damen naar China

Gelenaar Pieter Damen vertrekt op 2 augustus naar Shangai om er gedurende 1 maand zeilles te geven aan Chinese kinderen. Hij is 1 van de zeilmonitoren die naar China mogen, in het kader van een zeilproject dat gesteund wordt door de Royal Belgian Sailing Club. Uit meer dan 50 kandidaten werden 18 monitoren geselecteerd, onder wie Pieter Damen.