Aannemer herstelt voetpaden

In de Boudewijnlaan te Balen is een aannemer gestart met het herstellen van de voetpaden aan vrijetijdscentrum De Magneet. Dat zorgt tijdelijk voor enige verkeershinder. Tijdens de werken wordt er een regeling met eenrichtingsverkeer ingevoerd. De werken moeten klaar zijn tegen de start van het schooljaar.