Grote schoonmaak voor Belse bossen

In de omgeving van Geel-Bel start de Vlaamse Landmaatschappij in de 1ste week van september met landinrichtingswerken. Bedoeling is om de natuur in het landschap weer een kans te geven en dit in goed nabuurschap met de landbouw. Ook aan recreatief natuurgebruik wordt aandacht geschonken. In een 1ste fase vinden de werken plaats rond de Volmolen in Mol. Nadien verhuizen ze naar de Belse speelbossen. Daar wordt werk gemaakt van een betere afbakening van de speelzones van de Kruiskwacht en de Capucienenberg. Door het aanplanten van houtkanten, het plaatsen van boomstammen, houten paaltjes en infoborden wordt duidelijk gemaakt waar de speelzones beginnen en eindigen. De volgende stap, gepland voor 2008, is een grote schoonmaak in het overtal aan paden, betere afspraken over wat waar kan, met betere bewegwijzering en informatie, en een verharding die aangepast is aan de recreatievorm. Het kostenplaatje van de inrichtingswerken bedraagt ongeveer 79.000 euro, gefinancierd door het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen, vzw Kempens Landschap, de stad Geel en de gemeente Mol.