Week beraad

De rechtbank van Turnhout boog zich over het kortgeding dat Verbroedering Geel inleidde ten aanzien van de voetbalbond. Geel eiste een plaats in 2de klasse op, op basis van de licentie die de bond verleende. De rechter aanhoorde alle partijen, maar nam nog geen beslissing. Een week beraad moet volstaan om tot een wijs besluit te komen.