Werkloosheid blijft dalen

De werkloosheidsgraad in de Kempen bedroeg in juli met 14.503 werkzoekenden 7,24%. Dat is 15,8% minder dan in juli 2006. Die dalende trend zet zich al ettelijke maanden door. In vergelijking met juni van dit jaar is er een forse stijging van 25%, maar dat is een jaarlijks fenomeen in juli. Dan komen er schoolverlaters bij en lopen veel tijdelijke contracten af.