Geel

Veiligheidszone in Geel

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft zijn goedkeuring gegeven over het ruimtelijk uitvoeringsplan veiligheidszone, of kortweg RUP, in Geel. Het plan maakt het mogelijk om de site van de brandweer aan de Stelenseweg uit te breiden en op die locatie ook politie of andere hulpdiensten onder te brengen. Naast de veiligheidszone wordt er ook plaats voorzien voor bijkomende woningen, een park en een tweede ontsluitingsweg voor het brandweerkorps.